Esittely

Heli Bergström
(Kuva: Anna Dammert)

Heli Bergström
Certified Executive Coach
Certified Team Coach
Developer, Consultant & Mentor
TkT/PhD, KM/MSc.Ed., MBA

ACC

Olen kokenut organisaatioiden kehittäjä, ICF:n sertifioima (ACC) johdon ja tiimien coach, asiantuntijatyön johtamisen konsultti ja muutoksessa johtajien mentori. Erityisenä intohimon kohteenani on johtajuuden kehittäminen asiantuntijaorganisaatioissa ja muutostilanteissa, josta minulla on yli 20 vuoden kokemus. Olen työskennellyt erityisesti asiantuntijaorganisaatioissa, kuten asiantuntijapalveluiden, IT-, koulutus- ja konsultointialan parissa, mutta myös kaupan ja liikenteen alalla. Lue kokemuksestani enemmän LinkedIn-profiilistani.

Koulutukseltani olen tekniikan tohtori (oppiva organisaatio ja johtaminen), kasvatustieteen maisteri (ammattikasvatus työpsykologia ja johtaminen) ja MBA (business competence). Olen myös sertifioitu ylimmän johdon coach (Certified Executive Coach, ICF-sertifioitu koulutus USA:ssa), EMCC:n akkreditoima tiimicoach (EMCC Individual Team Coaching Accreditation, ITCA), sertifioitu tiimicoach (Team Coaching Foundations Certified Coach, Global Team Coaching Institute), sertifioitu business coach (Certified Business Coach), sertifioitu työyhteisöjen ja johtoryhmien vuorovaikutustaitojen valmentaja (Everything DiSC & DiSC WOL certified trainer), sertifioitu rakentavien konfliktitilanteiden valmentaja (DiSC Productive Conflict certified trainer), sertifioitu huipputiimien rakentamisen valmentaja (The Five Behaviors certified trainer), ammatillinen opettaja (AmO) ja näyttötutkintomestari (NTM). Lue koulutuksestani enemmän LinkedIn-profiilistani.

Kouluttajana olen ratkaisujen etsimiseen kannustava valmentaja. Minulla on yli 10 vuoden kokemus kouluttajana, opettajana ja valmentajana suurista kansainvälisistä organisaatioista, ammattikorkeakouluista, julkiselta sektorilta ja opettajakorkeakoulusta. Tutustu esimerkkeinä rehtorikoulutukseen, johtoryhmäkoulutukseen ja esimieskoulutukseen, jotka toteutin Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Olen myös CoachHub GmbH:n coachverkostossa, Randstad RiseSmart Inc:n coachverkostossa ja Modular Learning Processes Oy:n valmentajaverkostossa.

Johtajuuden kehittämiseen erikoistuneena coachina olen toiminut sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Coachina olen jämäkkä, asiakastani haastava, kokonaisuuksia helposti hahmottava ja tuloksia aikaansaava. Minua on luonnehdittu myös asioita selkeyttäväksi ja innovoivia ajatuksia herätteleväksi, luotettavaksi ja ihmisläheiseksi coachiksi. Lue asiakkaideni kokemuksista tarkemmin tästä.

Tarjoan business coachingia ja kehittymisohjelmia johtajille. Työskentelen organisaatioiden ylimmän ja keskijohdon kanssa, mutta coachaan myös korkean tason asiantuntijoita. Asiakkaani haluavat olla parempia johtajia, esimiehiä ja erikoisasiantuntijoita; heidän kehittymisensä näkyy nopeasti organisaation tuloksessa. Coachingissa noudatan ICF:n eettisiä sääntöjä ja periaatteita. Lue tarjoamistani palveluista tarkemmin tästä.

Coachaamani asiakkaat ovat löytäneet omat vahvuutensa, uusia päämääriä, keinot päästä päämääriin, monia ratkaisuja ja paljon uusia mahdollisuuksia. He ovat oppineet tunnistamaan olennaisia asioita työssään ja elämässään, määrittämään deadlineja, edistämään tärkeitä asioita, priorisoimaan omaa ajankäyttöään, seisomaan rohkeina päätöstensä takana, jäsentämään omaa ja organisaationsa tulevaisuutta sekä johtamaan muutoksissa ja monimutkaisissa tilanteissa. He ovat saavuttaneet paremman itsetuntemuksen ja kasvaneet sen myötä myös ihmisinä, johtajina ja esimiehinä kasvamisen ohella. Lue asiakkaideni kokemuksista tarkemmin tästä.

Tutustu myös julkaisuihini:

  • Fluency experiences (2012) kirjan asiantuntijatyön sujuvuuskokemuksiin liittyen löydät Amazon.comista
  • Professional development of middle level managers in context of a developing service organization (2016) kirjan keskijohdon ammatillista kehittymistä koskien löydät täältä
  • Keulassa ja keskellä (2017) kirja muutosjohtamisesta ammatillisen koulutuksen reformissa löydät täältä. Olen kirjoittanut sen yhdessä opettajakollegani kanssa.
  • Muutoksen jalkauttamisesta positiiviseen kierteeseen (2017) blogitekstiin pääset tästä. Olen kirjoittanut tekstin yhdessä opettajakollegani kanssa.

International Coaching Federation (ICF) on kansainvälinen coach-ammattilaisten yhteisö, johon kuuluu yli 35.000 jäsentä yli 140 maassa.  ICF 25 years

Noudatan coaching-työssäni ICF:n määrittelemiä ydinarvoja, jotka ovat seuraavat:

  • Tinkimättömyys: Vaalin sekä coaching-ammatin että oman toimintani korkeinta laatutasoa.
  • Erinomaisuus: Määrittelen erinomaisuuden vaatimukset ammattimaisen coachingin laadulle, pätevyydelle ja osaamiselle ja noudatan näitä vaatimuksia.
  • Yhteistyö: Vaalin yhdessä saavutettujen tavoitteiden kautta syntyvää yhteistyökumppanuutta, sosiaalisia suhteita ja yhteisöllisyyttä. Kunnioitan erilaisuutta ja arvostan maailmanlaajuisten sidosryhmieni monimuotoisuutta ja rikkautta. Asetan ihmiset etusijalle, toimintatavoista ja laadusta kuitenkaan tinkimättä.

Noudatan coaching-työssäni myös ICF:n määrittelemiä eettisiä sääntöjä, joihin pääset tutustumaan suomeksi tästä.

Tutustu palveluihini tarkemmin tästä.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna