Asiakaskokemuksia

Näin coaching-asiakkaani ovat kirjoittaneet kokemuksistaan:

”Voin vilpittömästi todeta, että on helppo nostaa Helin kehittämisohjelma yhdeksi parhaimmista ja merkityksellisimmistä kehittämisohjelmista työurani aikana. Tähän paljolti vaikutti juuri Heli ja hänen laatimansa kehittämisohjelma. Koulutus hyödytti esimiestyön arkea ja loi kuvaa esimiestyöstä ja johtamisesta laajemmin. Helin tapa innostaa, kannustaa, tukea ja löytää positiivinen näkökulma, joka huomioi kuitenkin kehittämiskohteet ja tunnistaa haasteet, on helposti tarttuva ja motivoiva. Helillä on taito ohjata vaikeissakin tilanteissa lähestymistapaan, joka on rakentava, kehittävä ja on läsnä tunne, että tilanteen kykenee pitämään hallusssa luoden samalla psykologisesti turvallisen ympäristön osapuolille.
Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että ilman tällaista ohjaavaa kehittämistä organisaatioilla jää valtava potentiaali saavuttamatta valmentavan toimintakulttuurin saralla. Tällainen ohjelma olisi hyvä tarjota jokaiselle esihenkilölle, ja miksei kevennettynä muille henkilöryhmille, jossa ajatuksena edistää itseohjautuvuutta, eli näkisin tällä olevan myös skaalauspotentiaalia. Sen lisäksi, että ohjelma kehitti itseäni, sain tutustua paremmin oman organisaationi kollegoihin, ja vertaistyöskentely erilaisine työryhmä- ja coaching-harjoitteluineen sekä vuoropuheluineen oli yksi ohjelman suola. Tämän pohjalta monien kanssa luultavasti jatkamme mm. toistemme coachaamista. Niin ikään ohjelma kehitti tapaa suhtautua, kohdata ja käydä vuoropuhelua erilaisten yksilöiden kanssa jokaista kunnioittavalla ja huomioivalla tavalla – tavalla, joka huomioi yksilön mahdollisuuksien ja vahvuuksien kautta.”

Matti, palvelujohtaja, 2021

”Olin elämässäni tullut erilaisten vaiheiden kautta tilaan, jonka päämäärä näyttäytyi minulle hämäränä. Minulla oli työllistymiseen liittyviä haasteita sekä toiveita, mutta en tunnistanut riittävän hyvin omia vahvuuksiani, jotta olisin voinut jatkaa eteenpäin työnhaussa. Hakeuduin Heli Bergströmin coaching-valmennukseen, jossa määrittelimme yhdessä tapaamisillemme tavoitteet.
Helin monipuolinen ammattitaito johtamiskoulutuksista sekä HR-asiatuntemus pääsivät esille hänen coachatessaan minua tunnistamaan ja määrittämään realistisesti työ- ja opiskelutoiveeni. Coaching-tapaamisissa onnistuin Helin tukemana keskittymään olennaisten asioiden tunnistamiseen ja määrittämään deadlineja asioiden eteenpäin saattamiseksi. Yhteiset keskustelumme ja syventävät kysymykset antoivat minulle kimmokkeen tavoitella unelmia, joita olisin ehkä ilman Helin tukea jättänyt tavoittelematta. Paremman itsetuntemuksen ja vahvuuksien myötä uskallan vaatia ja odottaa itseltäni nyt enemmän.
Voin mitä lämpimimmin suositella Heli Bergströmin coaching-valmennusta Sinulle, joka tarvitset tukea työuraasi tai itsesi kehittämiseen liittyvissä asioissa.”

Reetta, 39 vuotta

”Syksyllä 2016 tein viimeisiä ammatillisen opettajan opintojani Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa. Olen työskennellyt yrittäjänä puutarhatalouden alalla pitkään ja toiminut kouluttajana ja tutkintovastaavana vuodesta 2010 alkaen. Oman toimen ohessa valmennan kahta jalkapallojoukkuetta. Opintojeni lähestyessä loppuaan minulle tarjoutui mahdollisuus päästä henkilökohtaiseen coachingiin.
Yrittäjänä ja valmentajana ja perheen äitinä toimiminen asettaa suuria haasteita ajankäytöllisesti ja olin tilanteessa, jossa en itse pystynyt jäsentämään, mitä tulevaisuudessa haluan tehdä ja kuinka paljon. Miten saan tämän logistisesti mahdottoman kaaoksen toimimaan? Molemmissa ”ammateissa” olen kouluttanut itseäni, mutta jalkapallovalmentaja ammattina vaatisi paljon lisäkoulutusta ja resurssini lisäkoulutukseen tuntui mahdottomalta.
Ensimmäinen coaching-tapaamisemme Heli Bergströmin kanssa oli alkusyksystä 2016. Olin itse kuvitellut, että näen oman tilanteeni kokonaisvaltaisesti ja kaikki vaihtoehdot on käyty läpi, eikä minulla ollut mahdollisuuksia muuttaa tilannettani sillä hetkellä mihinkään. Halusin kuitenkin muutosta tilanteeseeni.
Tapasimme kaikkiaan neljä kertaa syksyn 2016 ja talven 2017 aikana. Jo ensimmäisen tapaamisemme jälkeen aloin nähdä omaa tilannettani selkeämmin ja mitä mahdollisuuksia minulla on. Heli ei antanut minulle valmiita vastauksia mihinkään vaan laittoi minut töihin. Jokaisen tapaamiskertamme jälkeen minulla oli ”tehtäviä” ja paljon kysymyksiä itselleni. Sain hyvät työkalut siihen, miten saan oman tilanteeni selvitettyä itselleni ja mitä mahdollisuuksia minulla todellisuudessa on. Olin ollut siis sitä mieltä, ettei sen hetkiseen tilanteeseen löydy ratkaisua. Halusin kuitenkin tehdä kaikkea sitä mitä tein jo, ja kouluttautua lisää valmentajana.
Tällä hetkellä suoritan lastenvalmentamisen erikoistutkintoa ja liikunta-alan ammattitutkintoa. Teen sitä mistä haaveilin. Heli auttoi minua näkemään, mitä mahdollisuuksia minulla on ja miten pystyn pääsemään päämäärääni – vaikka itse luulin, ettei se ole mahdollista.
Suosittelen lämpimästi coachingia. Kuten kerroin, luulin näkeväni oman tilanteeni selkeästi ja käyneeni kaikki vaihtoehdot läpi, enkä löytänyt enää mitään mahdollisuuksia muuttaa tilannettani. Heli ”ulkopuolisena” näki tilanteen eri näkökulmasta ja auttoi minua näkemään mitä mahdollisuuksia minulla on ja miten saan haaveeni toteutettua. Kiitos Heli.”

Miisa Uski, 44 vuotta, yrittäjä, valmentaja ja äiti

”Opiskelujeni aikana sain mahdollisuuden coaching-valmennukseen Heli Bergströmin toimiessa coachinani. Se oli minulle lottovoitto. Opiskelin ammatilliseksi opettajaksi ja työn, perheen ja opiskelun yhdistäminen toi haasteita. Keskustelut Helin kanssa avasivat kehittäviä polkuja opiskelun etenemiseen sekä näkemyksiini äitinä ja esimiehenä olosta. Keskustelujen myötä sain itsevarmuutta suunnata uratoiveitani minulle mieleiseen suuntaan. Sain rohkeutta toteuttaa toiveitani ja ylpeänä seistä päätösteni takana.
Tapaamiset Helin kanssa olivat erittäin lämminhenkisiä ja koin, että voin luottamuksella puhua mistä vaan. Keskustelujen jälkeen tuntui välillä, että mistä oikein keskustelimmekaan, mutta tilanteiden tullessa kohdalle huomasin, että tähän minun oli tarkoituskin päätyä.
Koen, että coaching-valmennuksen avulla olen saanut monet asiat elämässäni oikeaan suuntaan. Pystyn tarkastelemaan erilaisia tilanteita paremmin erilaisista näkökulmista ja käsittelemään niihin liittyviä tunteita helpommin. Parasta olikin juuri se, että missään asiassa en saanut Heliltä ns. ”oikeata tapaa toimia”, ainoastaan avaimia omaan pohdintaan ja vaihtoehtojen vertailuun.
Suosittelen Heliä lämpimästi coachina ja valmentajana. Jos itse jossain elämäni vaiheessa tarvitsen taas coachia, valitsen Helin. Iso, kaunis, vilpitön kiitos sinulle Heli. Antoisa vuoden mittainen matka on takana ja tavoite saavutettu. Keskustelumme antoivat minulle todella paljon, tunnen kasvaneeni ihmisenä.”

Johanna Lehtinen, 40 vuotta, ravintolan esimies, Espoo

“I had the privilege of working with Heli Bergstrom during a period of a year. During this time, she acted as my coach, providing support and guidance through a series of organizational transformations. Her sound knowledge and experience of leading through change gave me the exact support (I needed) for implementing the new company structures in a dynamic environment. Heli has an ability to focus and show crystal clear thinking in complex circumstances. She has a great attitude with an entrepreneurial mindset, her commitment to achieve success is truly catching.
As a coach Heli is thorough; progressing with her is well-planned and targeted. She has the ability to create clarity from fragments of information and still let the mentee personally experience moments of innovation. I would truly recommend her to any leader looking for a coach with high standards and true self-leadership skills.”

Head of Organizational Development, 53 years, Nokia Networks, Helsinki Finland