Esittely

Heli Bergström
(Kuva: Anna Dammert)

Heli Bergström, TkT/PhD, KM/MSc.Ed., MBA
Certified Executive Coach (CEC, ACTP)
Certified Mentor Coach (CMC, ICF)
Professional Certified Coach (PCC, ICF)
EMCC Individual Team Coaching Accreditation (ITCA)
Team Coaching Foundations Certified Coach
DiSC & 5B Certified Trainer
Working Genius Certified Facilitator
Wealth Coach

PCC Professional Certified Coach

Olen kokenut ICF:n sertifioima (PCC) johdon ja tiimien coach sekä coachien mentori (CMC), organisaatioiden kehittäjä, asiantuntijatyön johtamisen konsultti ja muutoksessa johtajien mentori. Erityisenä intohimon kohteenani on johtajuuden kehittäminen asiantuntijaorganisaatioissa ja muutostilanteissa, josta minulla on yli 25 vuoden kokemus. Olen työskennellyt erityisesti asiantuntijaorganisaatioissa, kuten asiantuntijapalveluiden, IT-, koulutus- ja konsultointialan parissa, mutta myös kaupan ja liikenteen alalla. Lue kokemuksestani enemmän LinkedIn-profiilistani.

Tällä hetkellä toimin CoachHub GmbH:n coachverkostossa, Soyer Decision Advisoryn partnerverkostossa, Varallisuusakatemian varallisuusvalmentajaverkostossa ja Kay Wolff Coaching & Consulting -partnerina.

Koulutukseltani olen tekniikan tohtori (oppiva organisaatio ja johtaminen), kasvatustieteen maisteri (ammattikasvatus työpsykologia ja johtaminen) ja MBA (business competence). Olen myös sertifioitu ylimmän johdon coach (Certified Executive Coach, ICF-sertifioitu koulutus USA:ssa), ICF:n sertifioima mentor coach (CMC), EMCC:n akkreditoima tiimicoach (EMCC Individual Team Coaching Accreditation, ITCA), sertifioitu tiimicoach (Team Coaching Foundations Certified Coach, Global Team Coaching Institute), sertifioitu business coach (Certified Business Coach), sertifioitu työyhteisöjen ja johtoryhmien vuorovaikutustaitojen valmentaja (Everything DiSC & DiSC WOL certified trainer), sertifioitu rakentavien konfliktitilanteiden valmentaja (DiSC Productive Conflict certified trainer), sertifioitu huipputiimien rakentamisen valmentaja (The Five Behaviors certified trainer), sertifioitu nerokkaiden tiimien fasilitoija (Working Genius Certified Facilitator), ammatillinen opettaja (AmO) ja näyttötutkintomestari (NTM). Lue koulutuksestani enemmän LinkedIn-profiilistani.

Kouluttajana olen ratkaisujen etsimiseen kannustava valmentaja. Minulla on yli 20 vuoden kokemus kouluttajana, opettajana ja valmentajana suurista kansainvälisistä organisaatioista, ammattikorkeakouluista, julkiselta sektorilta ja opettajakorkeakoulusta.

Johtajuuden kehittämiseen erikoistuneena coachina olen toiminut sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Coachina olen jämäkkä, asiakastani haastava, kokonaisuuksia helposti hahmottava ja tuloksia aikaansaava. Minua on luonnehdittu myös asioita selkeyttäväksi ja innovoivia ajatuksia herätteleväksi, luotettavaksi ja ihmisläheiseksi coachiksi. Lue asiakkaideni kokemuksista tarkemmin tästä.

Tarjoan kehittymisohjelmia johtajille, jotka toteutan tilanteesta riippuen executive coachingin, leadership coachingin, tiimicoachingin tai ryhmäcoachingin periaatteita noudattaen. Työskentelen organisaatioiden ylimmän ja keskijohdon kanssa, mutta coachaan myös korkean tason asiantuntijoita. Asiakkaani haluavat olla parempia johtajia, esimiehiä ja erikoisasiantuntijoita; heidän kehittymisensä näkyy nopeasti organisaation tuloksessa. Coachingissa noudatan ICF:n eettisiä sääntöjä ja periaatteita. Tarjoan myös coacheille mentorointia joko kansainvälisen sertifioinnin vaatimusten mukaisesti tai ammatilliseen kehittymiseen. Lue tarjoamistani palveluista tarkemmin tästä.

Coachaamani asiakkaat ovat löytäneet omat vahvuutensa, uusia päämääriä, keinot päästä päämääriin, monia ratkaisuja ja paljon uusia mahdollisuuksia. He ovat oppineet tunnistamaan olennaisia asioita työssään ja elämässään, määrittämään deadlineja, edistämään tärkeitä asioita, priorisoimaan omaa ajankäyttöään, seisomaan rohkeina päätöstensä takana, jäsentämään omaa ja organisaationsa tulevaisuutta sekä johtamaan muutoksissa ja monimutkaisissa tilanteissa. He ovat saavuttaneet paremman itsetuntemuksen ja kasvaneet sen myötä myös ihmisinä, johtajina ja esimiehinä kasvamisen ohella. Lue asiakkaideni kokemuksista tarkemmin tästä.

Tutustu myös julkaisuihini, alla joitakin esimerkkejä:

  • Fluency experiences (2012) kirjan asiantuntijatyön sujuvuuskokemuksiin liittyen löydät Amazon.comista
  • Professional development of middle level managers in context of a developing service organization (2016) kirjan keskijohdon ammatillista kehittymistä koskien löydät täältä
  • Muutoksen jalkauttamisesta positiiviseen kierteeseen (2017) blogitekstiin pääset tästä. Olen kirjoittanut tekstin yhdessä opettajakollegani kanssa.
  • Esimiehestä valmentavaksi esimieheksi (2019) blogitekstiin pääset tästä.
  • Johtamisvalmennuksilla kohti oppilaitosten hyvinvointia (2020) blogitekstiin pääset tästä. Olen kirjoittanut blogitekstin yhdessä opettajakollegani kanssa.
  • Valmentava ote johtamisessa (2021) blogitekstiin pääset tästä.
  • Valmentavalla pedagogisella johtamisotteella tukea jatkuvaan muutokseen (2022) blogitekstiin pääset tästä.

International Coaching Federation (ICF) on kansainvälinen coach-ammattilaisten yhteisö, johon kuuluu yli 50.000 jäsentä yli 150 maassa.  ICF 25 years

Noudatan coaching-työssäni ICF:n määrittelemiä ydinarvoja, jotka ovat seuraavat:

  • Tinkimättömyys: Vaalin sekä coaching-ammatin että oman toimintani korkeinta laatutasoa.
  • Erinomaisuus: Määrittelen erinomaisuuden vaatimukset ammattimaisen coachingin laadulle, pätevyydelle ja osaamiselle ja noudatan näitä vaatimuksia.
  • Yhteistyö: Vaalin yhdessä saavutettujen tavoitteiden kautta syntyvää yhteistyökumppanuutta, sosiaalisia suhteita ja yhteisöllisyyttä. Kunnioitan erilaisuutta ja arvostan maailmanlaajuisten sidosryhmieni monimuotoisuutta ja rikkautta. Asetan ihmiset etusijalle, toimintatavoista ja laadusta kuitenkaan tinkimättä.

Noudatan coaching-työssäni myös ICF:n määrittelemiä eettisiä sääntöjä.

Tutustu palveluihini tarkemmin tästä.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna