Profilointityökalut

Profilointityökaluja on monia ja onkin taito valita niistä se oikea kulloiseenkin tarpeeseen. Itselläni on käytössä DiSC-tuoteperhe, josta aktiivisimmin ovat käytössä DiSC® Work of Leaders johtajuusprofiili ja DiSC® Productive Conflict rakentavien konfliktien profiili.

DiSC® Work of Leaders johtajuusprofiili on analyysityökalu, jonka avulla Sinun johtamistapaasi ja vuorovaikutustyyliäsi verrataan maailman parhaisiin johtamiskäytäntöihin. Työkalun oikeudet omistaa John Wiley & Sons Inc. tai sen valtuuttama yhteistyökumppani. Yhteistyökumppanini Suomessa on MLP Modular Learning Processes Oy, joka on John Wiley & Sons, Inc:n edustaja. Johtajuusprofiili voidaan tehdä sekä yksilö- että ryhmäanalyysina. Johtajuusprofiili auttaa Sinua mm. ymmärtämään omaa käyttäytymistäsi esimiehenä ja tapaasi toimia työyhteisössä. Johtoryhmällesi johtajuusprofiilista on olennaista hyötyä esim. yhteistyön parantamisessa ja toimintakulttuurin kehittämisessä.

Tarjoan myös erillisiä DiSC® WOL johtajuusprofiili-, työyhteisöprofiili- ja rakentava konfliktiprofiilivalmennuksia. Valmennukset koostuvat yleensä 1-2 päivän pituisista ryhmävalmennuksista, joiden lisäksi johtajilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen noin tunnin pituiseen palautteeseen. Toteutan valmennukset joko online-tapaamisina tai läsnätapaamisina.

Palveluvalikoimaani kuuluu myös The Five Behaviors. 5B on työkalu vahvan tiimikulttuurin rakentamiseen. Valmennusohjelman avulla tiimisi ymmärtää, miten siitä voi kasvaa aito, keskinäisen luottamuksen varassa toimiva tiimi. Tiimin kehittäminen yhtenäiseksi ja tehokkaaksi siten, että tiimiläisten persoonallisuudet ja taipumukset otetaan huomioon, vaatii paljon työtä, mutta sen merkittävä hyöty näkyy organisaation menestyksenä. Aito luottamus on avain vahvaan kilpailuetuun. Tiimin toiminnassa tarkastelun kohteina ovat keskinäinen luottamus, rakentavat konfliktit, yhteisiin päätöksiin sitoutuminen, tiiläisten keskinäinen tilivelvollisuus ja tuloksellisuus. Työkalun oikeudet omistaa John Wiley & Sons Inc. ja Patrick Lencioni. Yhteistyökumppanini Suomessa on MLP Modular Learning Processes Oy.

Valmennus koostuu noin vuoden pituisesta johtoryhmävalmennusten sarjasta, minkä lisäksi johtajilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen noin tunnin pituiseen palautteeseen puhelimitse tai onlinena.

Olen ensimmäisenä suomalaisena sertifioitunut Patrick Lencionin Working Genius fasilitaattoriksi. Working Genius on työkalu, joka auttaa yksilöä tunnistamaan luontaiset vahvuutensa työntekijänä, työskentelee hän millä tahansa organisaatiotasolla. Se auttaa häntä löytämään työroolit, joissa hän on energisimmillään ja tuottavimmillaan sekä tunnistamaan roolit, joissa hän ei ole parhaimmillaan. Työkalun oikeudet omistaa yhteistyökumppanini Table Group Inc. ja Patrick Lencioni.

Valmennus koostuu 1-2 päivän pituisesta valmennuksesta, johon kannattaa liittää puolen päivän pituinen seurantatapaaminen. Sen lisäksi osallistujilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen noin puolen tunnin pituiseen palautteeseen puhelimitse tai onlinena.

Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut profilointivalmennuksista.