Palvelut suurille yrityksille ja organisaatioille

Johtaja, tunnistatko kehittymistarpeesi?

Onko sinulla tunne, että johtamistyylisi tarvitsisi kehittämistä tai muokkaamista? Oletko saanut palautetta, jonka mukaan et ole onnistunut johtamisessa? Osaatko johtaa itseäsi? Hallitsetko oman ajankäyttösi? Tuskailetko alituiseen muuttuvan toimintaympäristön kanssa? Tunnetko menettäneesi otettasi alaisiisi? Onko asiantuntijaorganisaatiosi etääntymässä Sinusta? Tuntuuko siltä, ettet hallitse muutosta? Haluaisitko tehdä asioille jotakin, mutta et tiedä mitä tai et ole varma, miten aloittaa? Puuttuuko Sinulta luottamuksellinen keskustelukumppani?

Tarjoan ratkaisuksi kehittymisohjelmaa

Kyse on tavallisimmin noin 6-12 kk pituisesta kehittymisohjelmasta, jonka räätälöin asiakkaan tarpeet huomioon ottaen. Toteutustapana on yleisimmin executive tai business coachingiin perustuva yksilö-, ryhmä- tai tiimicoaching tai edellisten yhdistelmä. Myös erilaisin vaihtelevin pedagogisin menetelmin toteutetut workshop-tyyliset tapaamiset ja valmennukset voivat olla osa kehittymisohjelmaa.

Käytän usein DiSC Work of Leaders johtajuusprofiilityökalua osana johtajien kehittymisohjelmia, koska se auttaa hahmottamaan kehittymisen kohteet sekä johtajalle itselleen, että johtoryhmälle. Tästä voit lukea lisää DiSC WOL johtajuusprofiilityökalusta.


Mikä ihmeen coaching?

Coaching

 • on kehittymisen väline, jota hyödyntäen coach auttaa asiakasta tunnistamaan tavoitteen ja pääsemään siihen omia ja organisaation voimavaroja hyödyntäen
 • on vuorovaikutteinen, tavoitteellinen, tulevaisuutta korostava, arvostava ja luottamuksellinen yhteistyösuhde
 • on menetelmänä ratkaisukeskeinen, tulosorientoitunut ja systemaattinen vuorovaikutussuhde
 • korostaa ihmisen kehittymistä sekä oman motivaationsa että organisaationsa tavoitteiden ja odotusten suuntaisesti

Coachingin avulla voit saavuttaa proaktiivisia, aktiivisia, aikaansaavia, tavoitteellisia, ajattelevia ihmisiä ja aidosti jaetun johtajuuden mallin organisaatioosi. Voit oppia hyödyntämään omia, johtoryhmäsi tai tiimisi voimavaroja parhaalla mahdollisella tavalla, jolloin organisaatiosi tuottavuus lähtee kasvuun. Coachingia voi soveltaa mm. johtajana kehittymiseen, johtamisrooliin kasvamisen tukena, toimintatapojen tehostamisessa, ajanhallinnan tehostamisessa, johtamisvalmiuksien parantamisessa ja vuorovaikutustaitojen kehittymisessä. Menestyville organisaatioille coaching on tie yhä loistavampaan menestykseen ja vieläkin parempaan tuottavuuteen.

Coaching sopii organisaation kehittämiseen silloin,

 • kun haluat saada aikaan organisaatiosi strategiaan ja tavoitteisiin kytkeytyvää kestävää muutosta, joka ei ole ulkoa ohjattua tai saneltua
 • kun haluat saada ihmisiä ottamaan paremmin käyttöön omia voimavarojaan
 • kun haluat organisaatiosi varmasti saavuttavan määritellyt tavoitteet

Coaching sopii ylimmän johdon kehittämiseen, koska

 • tuloksellinen johtajuus näkyy organisaation tuottavuutena ja menestyksenä: kun johtaja osaa toimia oikein, organisaatiossa työskentelevät ihmiset saavat enemmän aikaan ja toimivat tuottavammin
 • todelliset ja kestävät muutokset onnistuvat vain, jos johtaja osaa vaikuttaa oikein ihmisiin ja heidän ajattelu- ja toimintamalleihinsa
 • tuottavuuteen vaikuttava tapa johtaa tarkoittaa tavoitteellista, kannustavaa, vastuuttavaa ja ihmisten vahvuuksia parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntävää johtamista

Jotta voit aloittaa kehittymisohjelman kanssani, edellytän Sinulta muutamaa asiaa:

 • Olet asiakkaana valmis panostamaan aktiivisesti omaan, johtajiesi ja organisaatiosi kehittymiseen
 • Ymmärrät coachingin käytön menetelmänä ja pystyt luottamaan coachiisi
 • Tunnistat organisaatiosi ja yksittäisten johtajiesi kehittymistarpeet
 • Haluat kehittyä itse, haluat kehittää johtajiasi ja organisaatiotasi
 • Organisaatiossasi toimivilla johtajilla on perusvalmiudet kunnossa
 • Prosessiin osallistuvien johtajien työ- ja elämäntilanne on sellainen, että heidän on mahdollista osallistua coaching-prosessiin


Yksilö-, ryhmä ja tiimicoachingprosessit

Coachingia hyödyntävä valmennusohjelma on prosessi, jonka coach hallitsee. Perusprosessi on pääpiirteittäin sama yksilö-, ryhmä ja tiimicoachingissa:

 1. Jokainen kehittymisohjelma alkaa taustan, tarkoituksen ja tavoitteiden kirkastamisesta asiakkaan kanssa. Tätä seuraa
 2. Tarjous tai sopimus asiakkaan (toimeksiantajan) kanssa. Sopimuksessa määritellään yhteiset pelisäännöt.
 3. a) Yksilöcoachingin kolmas vaihe on kolmikantaneuvottelu asiakkaan, coachattavan ja coachin välillä. Tällöin sovitaan yhdessä tavoitteet coaching-prosessille.
  b) Ryhmäcoachingin kolmannessa vaiheessa coach luo coaching-prosessin kokonaisuudessaan.
  c) Tiimicoachingin  kolmannessa vaiheessa coach tapaa koko tiimin.
 4. a) Yksilöcoachingin neljännessä vaiheessa coach tekee sopimuksen coachattavan kanssa.
  b) Ryhmäcoachingin neljännessä vaiheessa coach valmistelee ja informoi osallistujat.
  c) Tiimicoachingin neljännessä vaiheessa  coach tapaa koko tiimin ensimmäisen kerran.
 5. Seuraavaksi toteutuvat coaching-sessiot kussakin coaching-vaihtoehdossa sopimuksen mukaisin väliajoin. Yleensä tapaamiset ovat 3-4 viikon välein ja kestävät 1-2 tuntia kerrallaan.
 6. a) Yksilöcoachingprosessi päättyy kolmikantaneuvotteluun asiakkaan, coachattavan ja coachin välillä.
  b+c) Ryhmä- ja tiimicoachingprosessit päätetään sopimuksessa sovitulla tavalla.
 7. Coach sopii asiakkaan kanssa seurantatapaamisen noin 6 kk päähän coachingprosessin päättymisestä. Tapaamisessa arvioidaan toteutuneen coachingprosessin vaikuttavuutta.

Coaching-prosessit Heli Bergström

Coaching-sessiot toteutan asiakkaani toiveen mukaisesti joko kasvokkain, puhelimitse, videoneuvotteluna tai sähköpostitse.

ACC

Tutustu asiakkaideni kokemuksiin tästä.

FAQ_2020 -liitteestä pääset näkemään vastaukset useimmin kysyttyihin kysymyksiin. Päivitän linkin takaa löytyvää pdf-dokumenttia säännöllisesti.

Ota yhteyttä sopiaksesi tapaamisesta kanssani.